Huuliharppututkimus


Tutkimus huuliharpunsoiton terapeuttisista vaikutuksista. Osallistu!


JOHDANTO

Huuliharpun soitolla on kokemusperäisesti (empiirisesti) havaittu olevan monia terapeuttisia vaikutuksia sekä soittajalle että kuulijalle. IHO:n presidentti Pentti Varkila on käynnistänyt kansainvälisen tutkimuksen, jolla pyritään selvittämään huuliharpun soiton vaikutuksia ja erityispiirteitä liittyen soiton terapeuttisiin tekijöihin, sen vaikutuksiin ja ilmenemismuotoihin.

Tutkimussuunnitelma 2003

Juhani Niskanen, Mäntyharju, hammashuollon erikoishammaslääkäri (dentist specializing in public health dentistry)
IHO:n asettaman komitean lääketieteellinen asiantuntija

HYVÄ HUULIHARPUN SOITON HARRASTAJA!

Voit vastata alla oleviin kysymyksiin kolmella eri sinulle sopivalla tavalla:
1.Lähetä vastaukset sähköpostilla juhani.niskanen@fimnet.fi esimerkiksi viittaamalla kysymysnumeroon.
2.Tai kopioi kysymykset sähköpostiin ja vastaa kysymysten kohdalle.
3.Tai kopioi kysymykset tekstinkäsittelyyn ja vastaa niihin. Voit lähettää ne edelleen sähköpostiosoitteeseen tai kirjeellä.

Juhani Niskanen
Pyhävedentie 10 B
52700 Mäntyharju